Bearbetning

 

Har din verksamhet behov av anpassad geografisk information, GIS utifrån era behov?

Kämpar din verksamhet med att tolka och anpassa geografisk information för er verksamhet, exempelvis transformationer, analyser , selekteringar eller bearbetningar?

Jag hjälper er att använda Geografisk information genom
– Behovsanalyser
– Dataanskaffning
– Kartproduktion
– Stöd och hjälp vid användning


Top