Uppdrag

 


AB Dalatrafik
Under hösten 2017 har jag genomfört en 2-dagars GIS och QGIS grundutbildning för AB Dalatrafiks trafikplanerare. Upplägget för dag 1 var teori blandat med praktik där vi gick igenom grunderna i GIS för att sedan genomföra praktiska övningar som byggde på den föregående teorin. Under dag 2 fokuserade vi på trafikplanerarnas GIS-behov för sin verksamhet.
Kontakt: Mattias Ahlström, AB Dalatrafik

AddMobile AB
Jag har levererat en lösning till addMobile för att täcka deras behov av onDemand anrop mot ett informationslager från NVDB. Lösningen bestod i en Postgresql-databas med tillägget postgis, ett specialanpassat informationslager från NVDB, Nationell vägdatabas, samt ett SQL-script som hanterar anropen. Ett av kraven var korta svarstider och de varierar mellan 20 – 30 millisekunder. När addMobile testade lösningen genom att göra 1000 anrop så var den totala svarstiden 9 sekunder.
Kontakt: Niklas Böös, addMobile AB
LunchIn™

LunchIn™

LunchIn Networks AB – is all about everyone
Under våren 2018 har jag levererat kartfunktionen till Lunchin’s locations-service. Önskemålet var att LunchIn’s administratörer själva skulle kunna lägga till nya grupper eller redigera befintliga i kartan på ett enkelt sätt. Kartmotorn är utvecklad i Leaflet.js, ett JavaScript-bibliotek. Gruppinformationen i kartan finns i ett Google Spreadsheet som administratörerna har tillgång till och kan redigera informationen. Kartan och informationen “hostas” i min server-miljö.
Kontakt: Kristian Andersson, LunchIn Networks AB


Luleå Tekniska Universitet
Jag har under höstens läsperiod varit gästlärare på Luleå Tekniska Universitet. Kursen som jag höll i var en 7,5-poängskurs i Kartor på internet. Kursen innehöll grundläggande tekniker i Google Maps, Open Street Map, Kartservrar och standarder, GeoServer, Open Layers och Leaflet.
Kontakt: Charlotta Johansson, Luleå Tekniska universitet
Luleå Tekniska Universitet
Jag har fått uppdraget att under vårens läsperiod vara gästlärare på Luleå Tekniska Universitet. Kursen som jag ska hålla är en 7,5-poängskurs i Kartor på internet. Kursen innehåller grundläggande tekniker i Google Maps, Open Street Map, Kartservrar och standarder, GeoServer, Open Layers och Leaflet.
Kontakt: Charlotta Johansson, Luleå Tekniska universitet

Top