Kartor

Exempelkarta Höghastighetsjärnväg

Kartan visar den föreslagna dragningen av höghastighetsjärnvägen Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö.
Kartan är producerad med hjälp av Postgresql/Postgis, Geoserver och Leaflet. Allt kartinformation är lagrad i en Postgis-databas, kopplad och stylad i leaflet och visualiserad med hjälp av Leaflet
Innehållet är hämta från Trafikverket och dokumentation från Sverigeförhandlingen.

Se kartan här Förslag Höghastighetsjärnväg

3D-karta Södra Munksjöstaden

Jag har byggt en 3D-karta över delar av Södra Munksjöstadens framtida bebyggelse. Kartan är en exempelkarta och innehåller information och byggnader för delområde Skeppsbron, Munksjö fabriksområde och delar av Stationsområdet. Kartans innehåll är hämtat från Jönköpings kommuns detalj planer samt från kommunens ramprogram för Södra Munksjön. Kartan ska ses som ett exempel på hur man med hjälp av geografisk information kan visa befintliga och framtida områdens nyttjande och utseende.
Observera att detta är en exempelkarta och avvikelser från verkligheten kan finnas.

Södra Munksjön i 3D

Karta över Rast- och ställplatser. Version 1.5

Karta med rast- och ställplatser samt fartkameror i Sverige.
Senast uppdaterad 2016-07-07

Rast och ställplatser i Sverige

 

Interaktiv karta för Södra Munksjöstaden

Jag har skapat en testkarta över utvecklingsområdet Södra Munksjöstaden i Jönköping. Innehållet är inte på något sätt heltäckande utan skapat för att ge exempel på GIS och en möjlighet att använda GIS.

Södra Munksjöstaden

Karttest

Nedan finns en testkarta med fakta om Sveriges län, kommunerna i Jönköpings län och församlingarna i Jönköpings kommun.
– Använd lagerverktyget  i övre högra hörnet för att tända och släcka lager
– Zooma med hjälp av zoomverktyget i övre vänstra hörnet , klicka i kartan eller med mushjulet
– Klicka på ett område i ett tänt lager för att få information

Fakta om Sveriges län, kommunerna i Jönköpings län och församlingar i Jönköpings kommun

 


Top