Om KreGIS AB

KreGIS AB långsiktiga mål är att vara en kreativ och pålitlig partner vid användning av geografisk information

KreGIS AB är ett företag med kunskap om geografisk information. Jag har kompetens inom geografisk information, GIS och med spetskompetens inom området Nationell vägdatabas, NVDB samt väg och järnvägsinformation. Det är inom dessa områden jag kan erbjuda våra kunder stöd, utbildning, analyser och effektiva lösningar.

Affärsidé

“Genom att utnyttja den fulla kraften i geografisk information ska jag med unik kunskap, passion och kreativitet hjälpa våra kunder att nå nya framgångar”

Mission

“Jag ska medverka till ett hållbart samhälle med säkra resor och transporter, minskade utsläpp och effektivare resursanvändning”


Top