Utbildning

 

Har din verksamhet behov av att höja kompetensen inom geografisk information och Nationell vägdatabas, NVDB?

Kämpar din verksamhet med vilken geografisk information eller vilka dataprodukter ni ska använda och hur?

Kämpar din verksamhet med vilken geografisk information som ska levereras till NVDB och hur?

Har din verksamhet behov av stöd vid behovsanalys, användning, bearbetning eller insamling av geografisk information?


Top