Vad är GIS

GIS, vad är det?

GIS är en förkortning av Geografiska InformationsSystem och gör det möjligt att samla in, hantera, analysera och visualisera information som är kopplad till en plats. GIS blir ett allt vanligare forskningsverktyg inom många områden. GIS är också ett allt viktigare instrument inom kommunal förvaltning och samhällsplanering såväl som i näringslivet. När du använder sociala medier och tillåter platstjänster för att visa var du befinner dig, då fångas din position upp av t.ex mobiltelefonens GPS-mottagare. Detta är ett av många sätt att använda GIS.

GIS finns överallt omkring dig – i mobilappar som använder telefonens gps, i karttjänster från företag och offentlig sektor, i datorspelens världar och i många fall i kriminalserier och actionfilmer. GIS används också i en mängd verksamheter på kommuner, myndigheter och företag som ger bra service och tjänster till invånare och företag. Exempel på tillämpningssområden är:

 • stadsplanering
 • övervakning och visualisering av miljö- och klimatpåverkan
 • krisberedskap och blåljusverksamhet
 • trafik och transport
 • hälsofrågor, vård och epidemiologi
 • för att visualisera befolkningsdata, kunddata och annan statistik kopplat till ett område.

Geografisk information

I dag kan Ca 80% av all tillgänglig data kopplas till en geografisk position, till en plats på jordens yta. Det kan exempelvis vara vägar, järnvägar, fastigheter, byggnader, personer, adresser, växter och djur, fornlämningar och mycket mer.  Med hjälp av GIS kan man presentera statistik, göra komplexa samband  och fakta lättillgängliga, det kan t.ex. vara i form av smarta interaktiva kartor. Genom geografiska analyser som presenteras på kartan kan man påvisa nuläget och ta fram snabbare, säkrare, effektivare och tryggare beslutsunderlag.

Tekniker som används för att samla in data till ett GIS kallas ofta för Geografisk informationsteknik (GIT). Det kan till exempel vara GPS, digital bildbehandling eller mätning på plats (fältmätning).

Vad kan GIS användas till?

De GIS-applikationer som är mest kända är Google Earth, Eniro och Hitta.se men det finns många andra GIS-applikationer på marknaden. GIS gör stor nytta i många verksamheter t.ex turism, handel, transport och logistik, försäljning, marknadsföring, miljöarbete, samhällsplanering, hälso och sjukvård, skolan, brandförsvaret, viltvård m.m.

Några exempel på användningsområden

 • Samhällsplanering, Skolskjuts-. hemtjänstplanering, Hur ska barnen ta sig till skolan säkrast?
 • Statistik. Var sker det inbrott, olyckor?
 • Kunddata. var ska service finnas. Var ska butiken, skolan eller brandstationen etableras för att nå så många människor som möjligt?
 • Ruttplanering. Hur kan man utnyttja fordonen maximalt och korta res- eller transporttiderna?
 • Förarstöd. Hjälpa föraren att hålla rätt hastighet, få information om kommande trafiksituation och hitta till resmålet?

Framtiden

På internationell-, nationell- och regional nivå finns det en enighet om att GIS kan förbättra och förenkla underlag för beslut och idag är användningen av GIS kraftigt växande. Många av oss använder GIS varje dag då en stor del av oss har en SmartPhone med en GPS-mottagare. När vi ber vår SmartPhone att visa oss var vi är eller vart vi ska, T.ex. genom att söka en adress i kartan och navigera till adressen använder vi GIS, oftast utan att tänka på att vi då använder GIS.

 


Top