Tjänster

Mitt långsiktiga mål är att vara er kreativa och pålitliga partner och jag lägger stor vikt vid att förstå er verksamhet.

Detta underlättas genom att jag har spetskompetens inom Nationell vägdatabas, NVDB samt Väg- och järnvägsinformation

 

Utbildning – Geografisk information är komplex och kräver både kunskap om och tillgång till geografisk information

Bearbetning – Geografisk information behöver ofta tolkas, analyseras och bearbetas för att kunna användas i er verksamhet

Stöd – Geografisk information som är relevant finns ofta hos olika informationsägare. Ofta består informationen av stora datamängder samlade i olika databaser, där endast en delmängd är relevant för er verksamhet


Top